Språk: Swahili | Engelsk | Norsk

Scripture Mission er NLMs offisielle navn i Øst-Afrika og brukes om den delen av arbeidet som ikke er integrert i de nasjonale kirkene.

Radioarbeid
Radiosendinger over FEBA radio på Seychellene startet opp i 1981. Radioprogrammene produseres fra studioet på Voi, Kenya. Nasjonale medarbeidere står for den daglige driften av radioarbeidet. Mange, deriblant også muslimer, vitner om at de har fått et møte med Jesus gjennom disse programmene.

Litteraturarbeid
Litteratursenteret ligger i Arusha, Tanzania. Her arbeides det med å produsere og spre god kristen litteratur, brevkurs og annet opplæringsmateriell. Vi har også et gjestehus der.

Administrasjon og norsk skole
Regionskontoret for NLMs arbeid i Øst-Afrika (Scripture Mission) ligger i Nairobi, Kenya. Her ligger også den norske skolen (Norwegian Community School), et gjestehus og et konferansesenter (SMCC).

En del av den lokale kirken
Scripture Mission støtter også opp om det andre arbeidet til NLM i området. Det meste av NLMs misjonsarbeid er en del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya og Tanzania (ELCK og ELCT). NLM startet arbeid i Mbulu (Dongobesh) i 1951 og i Mara i 1972. I 1977 inngikk NLM også samarbeid med den lutherske kirken i Kenya.

NLM gir økonomisk støtte til kirkene. Bispedømmene har selv ansvaret for arbeidet, og styrer selv prioriteringer og mål. NLMs misjonærer har oppgaver knyttet til evangelisering, opplæring og helsearbeid. Misjonærene blir da en del av kirkens arbeid og regnes på lik linje med de nasjonale medarbeiderne.

I Tanzania har NLM nå misjonærer knyttet til det evangeliske arbeidet blant datooga-folket i Mbulu og distriktsmisjonærer knyttet til evangelisering og opplæring i Mara. I Kenya har NLM misjonærer i Pokot og blant muslimer på kysten.
NLM har misjonærer på Kiabakari bibelskole i Mara og Kapenguria Bibelsenter i Pokot. Ved Waama bibelskole i Mbulu har NLM ikke lenger misjonærer, men gir økonomisk støtte.

NLMs engasjement i helsearbeidet er knyttet til Haydom sykehus i Mbulu og Bunda distriktssykehus i Mara. Det blir også drevet et bygdeutviklingsprosjekt med fokus på jordbruk, helse og utdannelse i Pokot.

Se film om misjonsarbeidet i Kenya

Både i Nairobi, Arusha og Voi har vi fine gjestehus for den som trenger et sted å sove. Standarden er bra, med kjøkken, kjøleskap og bad med dusj og toalett på hvert rom.

Alle som ønsker plass på gjestehusene må bestille på forhånd. Mer informasjon om de ulike gjestehusene finner du via lenkene under.

Velkommen!

Arusha - guesthouse@scripture-mission.com (skriv engelsk
Nairobi  - nlmear.smcc@nlm.no (skriv engelsk)
Voi - smguesthousevoi@gmail.com (skriv engelsk)

Arusha
P.O. Box 2696
Arusha
E-post: nlmear.arusha@nlm.no

Gjestehus Arusha
E-mail: guesthouse@scripture-mission.com

Joakim Ami - Stasjonssjef
Mobil: +255 784 590 870

Nairobi
Langata Road, P.O. Box 24569, 00502 Karen, Nairobi, Kenya
E-post: nlmear@nlm.no

Kristoffer Krohn Sævre - Stedlig representant NLM
Tlf: +254 727 847 004
E-post: nlmostafrika@nlm.no

Nicholas Ondari - General Manager
Tlf: +254 722 544 972
E-post: nlmear.fam@nlm.no

Charity Gatama - Sekretær
Tlf: +254 720 276 376
E-mail: nlmear.hro@nlm.no

Philip Njoroge
Scripture Mission Conference Centre
Phone: +254 728 961 984


Voi
P.O.Box 100, Voi

Hezron Mwasi - Stasjonssjef
E-post: nlmear.voistation@nlm.no
Tlf: +254 721 460 694